Info & Historie

Info & Historie

Onze doelstelling

De stichting stelt zich ten doel het beheer en exploitatie van een gebouw, dat voorziet in een behoefte aan geschikte lokaalruimte voor activiteiten en dienstverlening op maatschappelijk, cultureel en recreatief terrein ten dienste van de plaatselijke verenigingen en groeperingen.


De stichting gemeenschapshuis ondersteunt initiatieven die het welzijn van de bewoners van Borgharen en omgeving bevorderen. Daarom biedt de stichting diverse ruimtes te huur aan voor sociale, culturele en maatschappelijke en sportieve activiteiten Tevens zijn er ruimtes voor vergaderingen en andere bijeenkomsten. Deze ruimtes zijn vaak speciaal ingericht en goed gefaciliteerd.


In 2020 hebben wij een aantal grote veranderingen mogen doorvoeren om het maatschappelijke belang, het behoud van de verenigingen en activiteiten voor ouderen in ons dorp te kunnen waarborgen. Dit alles is mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers en de financiële bijdragen van de provincie Limburg, gemeente Maastricht, VSB fonds, Kannunik Saldenfonds en Buurtnetwerk Borgharen

Historie

Op 22 februari 1973 werd de stichting Gemeenschapshuis HaarderHof in het leven geroepen.

Dit naar aanleiding van de verbouwing van het voormalige gemeentehuis van Borgharen tot gemeenschapshuis. Tot dan maakten diverse verenigingen gebruik van het voormalige patronaatshuis aan de Pastoor van Kan straat. Dit gebouw werd daarna gebruikt als kantoor van de Spaarbank Maastricht, later SNS en Regiobank. Ter overbrugging maakten verenigingen gebruik van de diverse zalen van bijv Cafe Libens en Cafe Bastiaans.


Gemeenschapshuis HaarderHof is ontstaan doordat het bloeiende verenigingsleven in Borgharen behoefte had aan een nieuwe ruimere accommodatie. Hiertoe werd er achter het oorspronkelijke gemeentehuis een zaal aangebouwd en werd de voormalige raadszaal ingericht als horecaruimte met een keuken. In de oorspronkelijke andere ruimten werden twee toiletgroepen aangebracht. Met deze nieuwe accommodatie werd voor die tijd voldaan aan de behoeften van de verenigingen.  Het bestuur werd gevormd door een onafhankelijk voorzitter en afgevaardigden van de diverse vaste huurders. De bovenverdieping bestond destijds uit een aantal kleinere ruimten. Deze werden in de jaren tachtig verbouwd tot een grote bovenzaal en een kleine bovenzaal die geschikt waren voor grotere en kleinere gezelschappen.

 

In de 80-er jaren blijkt het gebouw regelmatig te klein voor de activiteiten van de vele verenigingen, particulieren en bedrijven. In 1991 werd de Haarderhof grondig gerenoveerd, verbouwd en uitgebreid met een podium een nieuw bargedeelte, nieuwe toiletgroepen en bergruimtes voor de diverse verenigingen.  De boven verdieping werd in de jaren negentig ook uitgerust met een bar en overige horecavoorzieningen.

De uitbreiding van de nieuwe grote zaal bood veel perspectieven voor de verenigingen en nieuwe huurders

 

2009

Het gemeenschapshuis wordt conform de wettelijke eisen en voorschriften uitgerust met een rokersruimte.


2011

Behoeften veranderen en extra onderhoud is nodig. De grote zaal wordt voorzien van een nieuwe beter te onderhouden vloer en ook de keuken wordt gemoderniseerd. De zaal wordt voorzien van een paneelwand en het gehele gebouw wordt voorzien van een nieuwe verflaag in moderne kleuren.

 

2020

Net zoals  in 2011 veranderen de behoeften van de gebruikers van ons gemeenschapshuis.  Om in te kunnen spelen op veranderende behoeften wordt besloten het horecagedeelte uit te breiden en aan te passen tot multifunctionele ontmoetingsruimte. De bestaande gedoogde rokersruimte komt te vervallen en de hoofdingang wordt verlegd naar de zijkant van het gebouw. Hierdoor is onze entree rolstoel en rollator toegankelijk. Zo kunnen wij beter voorzien in de behoefte van een moderne grotere ontmoetingsruimte. Dit levert zonder meer een grote bijdrage aan onze maatschappelijke doelstellingen. De nieuwe horeca ruimte is voorzien van een nieuw interieur met o.a. in hoogte verstelbare tafels en in de lambrisering weggewerkte dartbanen. Hiermee kunnen we de ruimte snel en flexibel aanpassen van eetcafé naar andere horeca activiteiten.


Deze verbouwing is tot stand gekomen door de inzet van vele vrijwilligers en de financiële bijdragen van   de provincie Limburg, gemeente Maastricht, VSB fonds, Kannunik Saldenfonds en Buurtnetwerk Borgharen.